Registrácia konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020

Registrácia konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020

Vážení kolegovia, dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a zo všetkých podopatrení opatrenia 7 a opatrenia 16 PRV SR 2014 – 2020, že NSRV SR dnes spustila elektronickú verziu Registrácie konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka SR. 

Vyplatenie poslednej ŽoP je podmienené predložením Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Potvrdenie o registrácii projektu – je možné získať vyplnením registračného formulára pre príslušné opatrenie.

Na základe riadne vyplneného zaslaného registračného formulára Vám bude zaslané Potvrdenie o registrácii. Elektronický spôsob registrácie prijímateľov nahradí doterajšiu formu registrácie t. z. už nie je možné registračný formulár v tlačenej verzii spolu s priloženým CD nosičom zasielať poštou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *